Privacy Policy

Versie 4/08/2023

Waarom verzamelt de dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen uw persoonlijke gegevens?

Stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen verzamelt persoonlijke gegevens, om u in staat te stellen om tickets te kopen of in te schrijven voor onze voorstellingen en om u via onze websites de nodige informatie over ons aanbod te geven. Voor gerichte en regelmatige communicatie wordt u de mogelijkheid geboden om in te schrijven op (één van onze) nieuwsbrief/brieven. We vinden het belangrijk de juiste content en dienstverlening aan onze gebruikers aan te bieden.

Hoe verwerken wij bij Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen verwerkt. Bij vragen of verzoeken om uw gegevens te wissen kan je deze dienst contacteren via cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

Om van bepaalde stad Antwerpen-diensten gebruik te kunnen maken, zal u een account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in uw A-profiel.

In het geval van een accountaanvraag is de verwerking noodzakelijk voor de aanmaak van een account om u zodoende dienstverlening te kunnen bieden zoals het aankopen van tickets via onze websites. Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door een mail te sturen naar cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

In het geval van de nieuwsbrief, hebt u voor deze verwerking uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door op de ‘uitschrijven’ knop onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen, dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen zal uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan een derde partij. Stad Antwerpen, dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen doet dat alleen als u daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van stad Antwerpen Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten enzovoort.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij een account worden uw persoonsgegevens gewist op aanvraag, zijnde wanneer u wenst het account te verwijderen.

Bij nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer u uw toestemming hiervoor intrekt.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Stad Antwerpen dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen, cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15

1210 Brussel

Tel. 02 553 20 85

contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.